Zápis do 1. ročníku ZŠ Dobřichovice proběhne online bez osobní přítomnosti dětí.

Termín zápisu: 6. – 24. 4. 2020 (resp. 30. 4. 2020)

JAK POSTUPOVAT?

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ

  1. Vyplňte registrační formulář v aplikaci Zápisy online zde (bude spuštěna 6. 4. 2020).
  2. Do e-mailu, který jste uvedli v přihlášce, Vám pošleme POTVRZENÍ O PŘIJETÍ FORMULÁŘE a odkaz na ŽÁDOST O PŘIJETÍ.
  3. POTVRZENÍ – vytištěnou žádost spolu s neověřenou kopií rodného listu dítěte doručte do 30. 4. škole jedním z následujících způsobů: do datové schránky školy (ID: 8yz4sq7), e-mailem s elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email), poštou nebo osobním podáním do schránky u hlavního vchodu do budovy 2. stupně (přijetí Vám bude potvrzeno mailem).

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny 3 třídy 1. ročníku.

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

  1. Vyplňte registrační formulář v aplikaci Zápisy online zde (bude spuštěna 6. 4. 2020).
  2. Do e-mailu, který jste uvedli v přihlášce, Vám pošleme POTVRZENÍ O PŘIJETÍ FORMULÁŘE a odkaz na potřebné DOKUMENTY.
  3. POTVRZENÍ – vytištěnou žádost spolu s neověřenou kopií rodného listu dítěte doručte do 30. 4. škole jedním z následujících způsobů: do datové schránky školy (ID: 8yz4sq7), e-mailem  s elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email), poštou nebo osobním podáním do schránky u hlavního vchodu do budovy 2. stupně (přijetí Vám bude potvrzeno mailem).
  4. K žádosti o odklad je NUTNÉ POVINNĚ doložit 1. doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum nebo zpráva od Mgr. J. P. Doksanské) a 2. potvrzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Kopii rodného listu dítěte potřebujeme k ověření údajů v žádosti. Tyto dokumenty budou následně skartovány!

VÝSLEDKY ZÁPISU (Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí)

V potvrzujícím mailu obdržíte registrační číslo. Pod tímto číslem bude zveřejněn  výsledek zápisu (do 15. 5. 2020) na webových stránkách školy a hlavních dveřích na obou budovách ZŠ Dobřichovice.

Dle odst. 2 § 183 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), originál rozhodnutí o přijetí dítěte není automaticky zasílán, v písemné podobě bude součástí spisu dítěte ve škole. Pokud si zákonný zástupce přeje získat kladné rozhodnutí o přijetí i v písemné formě, může o něj požádat a následně osobně vyzvednout ve škole. Originál Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zákonnému zástupci automaticky zasíláno i v písemné podobě poštou.

Z PLATNÝCH PRÁVNÍCH NOREM

Pro školní rok 2020/2021 budou zapsány do 1. ročníku děti, které dovrší k 31. 8. 2020 věku šesti let a děti s odkladem školní docházky z minulého školního roku.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pro komunikaci se školou preferujte prosím

e-mail: mejstrikova@zsdobrichovice.cz nebo tel.: 731 521 884.

Děkujeme Vám za Váš zájem o naši školu. Pokud bude Vaše dítě přijato do
1. ročníku, sledujte prosím, WEBové stránky školy, kde Vás budeme informovat o případné schůzce rodičů budoucích prvňáčků (bývá obvykle na konci června). Na konci června zde také budou zveřejněny  informace o organizaci příštího školního roku.  Pokud by schůzka z epidemiologických či jiných důvodů nebyla možná, budeme Vás včas informovat o náhradním řešení.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Za ZŠ Dobřichovice:

Mgr. Petra Mejstříková Sulková

zástupce ředitele pro 1. stupeň