zpět na referáty   zpět na zeměpis   zpět na život školy

Chorvatsko

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní město: Záhřeb

Rozloha: 56 542 km² z toho 0,01 % vody

Nejvyšší bod: Sinjal (1831 m n. m.)

Počet obyvatel: 4 496 248

Hustota zalidnění: 78 ob. / km²

Jazyk: chorvatština

Národnostní složení:Chorvati, Srbové, Bosňáci

Náboženství: římsko-katolické 90 %, ortodoxní 4,44%, islám 1,3%

Vznik: vyhlášeno 25. června 1991 (rozpad Jugoslávie)

Prezident: Stjepan Mesić

Měna: kuna

 

O Chorvatsku

K Chorvatsku patří poloostrov Istrie a severodalmatské ostrovy. V povodí řeky Drávy a Sávy rozsáhlé nížiny; podél pobřeží Jaderského moře jsou pohoří Dinárské soustavy s krasovými jevy. Jsou to například Velika a Mala Kapela, Velebit, Biokovo.

Rostlinstvo bukových, dubových a smíšených lesů.Ložiska kamenného uhlí, ropy a zemního plynu, bauxitu, vápence. Průmysl těžební ,energetiky, hutnický, strojírenský, elektrotechnický, loďařský, chemický a petrochemický, farmaceutický, plastických hmot, cementárenský, textilní, oděvní, kožedělný, obuvnický, polygrafický, dřevozpracující.Pěstuje se pšenice, kukuřice, cukrová řepa, slunečnice, konopí, len, pícniny, brambory, citrusy, vinná réva; ovocnářství. Chov skotu, prasat, ovcí, koní, drůbeže. Lov ryb; těžba dřeva. Turistický ruch.Doprava železniční, silniční, námořní ,letecká (Záhřeb, Dubrovník, Split).

 

Chorvaté

Chorvaté jsou převážně obyvatelé Chorvatska.Významná chorvatská menšina je také v Austrálii či v Německu. Chorvati jsou velice mírumilovní, pokud ovšem je nenaštvou Srbové. Jsou rovněž považováni za zakladatele Moravstánu (viz šachovaná orlice "v chorvatské zbroji"). Do roku 995 měli Chorvati významný vliv i v Čechách a byli blízko jejich ovládnutí. Byli ale zákeřně vyvražděni přemyslovskými monarchofašisty. Chorvati jsou proslulí svojí statečností (boje s Maďary, Turky, Benátčany a Srby), ale také trendem zvyšování cen na Jadranu. Civilisté, kteří jsou na tom často na štíru jako návštěvníci Jadranu Češi, s tím ale často nesouhlasí. Říká se, že Chorvati dodnes na dálku podporují Moravstán v boji proti Pražákům.

 

 Chorvatská kuchyně

Chorvatská kuchyně je pestrá a zdravá. Ovlivněna kuchyní italskou, rakouskou, maďarskou a částečně také tureckou. Na jídelníčku Chorvatů se často objevují různé druhy zeleninových salátů, ryby, hovězí a obzvláště chutně zpracované pokrmy z jehněčího masa (janjetina). Oblíbené jsou také vepřové řízky (odrezak) připravované na různý způsob. Kuřecí maso nemá takovou oblibu jako u nás.Asi nejznámější chorvatskou specialitou je pršut, což je šunka z vepřového masa.

 

Historie

Ve starověku žily na území dnešního Chorvatska illyrské kmeny, které se později stáhly do dnešní Albánie. V 1. století př.n.l. zemi ovládli Římané jako součást provincie Illyricum, po rozpadu jejich říše připadlo Chorvatsko Byzanci. V 7. století se v zemi usídlili Slované. V 9. století zde vznikl samostatný stát, který byl od konce 11. století spojen personální unií s Uherským královstvím. Po bitvě u Moháče (1526) většinu území ovládli Turci (do konce 17. století), zbytku vládli Habsburkové. Za napoleonských válek bylo Chorvatsko součástí Napoleonových Illyrských provincií. Po první světové válce a rozpadu Rakouska-Uherska byla vyhlášena nezávislost a země se stala součástí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (později Jugoslávie). Za druhé světové války zde vznikl fašistický loutkový stát. Po válce bylo Chorvatsko svazovou republikou v rámci Jugoslávie. Odtud roku 1991 vystoupilo, což bylo jednou z příčin zahájení občanské války na Balkáně. Boje trvaly do roku 1995, napětí přetrvává dodnes.

V současnosti stojí v čele státu prezident Stjepan Mesić, bývalý premiér, který usiluje o vstup země do EU.